Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Podziały

Karolina Groborz
Tel.: kom. 505-111-680 
E-Mail: k.groborz@kiesow.pl

Patryk Szymànski
Tel: .kom 512-963-424
E-Mail: p.szymanski@kiesow.pl

Renata Weigel
Tel: 32/370 16 94
Tel: kom. 515-096-679
E-Mail: r.weigel@kiesow.pl