Ścieki

Ścieki

Podejście 3-komponentowe

Do oczyszczania ścieków produkcyjnych często wystarczające są metody konwencjonalne służące do wytrącenia metali ciężkich. Jednak niekiedy oleje mineralne mogą zakłócać ten proces.

AW Sorb

Tutaj wchodzi w grę nasz AW Sorb, który wiąże oleje i zmienia w osad. Faza oczyszczania wody jest wtedy wolna od nierozpuszczalnych w wodzie węglowodorów. AW Sorb reaguje chemicznie obojętne i nie zwiększa zasolenia ścieków. Osady powinny zamienić się w grube płaty, tak aby można je było łatwo odsączyć. Jednak niektóre substancje pomocnicze stosowane w produkcji działają dyspergująco i zapobiegają szybkiemu opadaniu drobnych cząsteczek osadów.

SEDAC 705

Nasz przyśpieszacz sedymentacji SEDAC 705 w przeciwieństwie do konwencjonalnych flokulantów po użyciu nie wymaga czasu potrzebnego do przereagowania. SEDAC 705wystarczy wymieszać z zimną wodą i otrzymany roztwór można bezpośrednio stosować.

REPLEX 864

Czasami metale ciężkie takie jak miedź i nikiel z solami amonowymi, EDTA i NTA, cytryniany, glukoniany lub pokrewne związki tworzą trudne kompleksy, przez co ciężko usunąć metale. Nasz REPLEX 864 w ciągu kilku minut powoduje ich wytrącenie i spadek.