Osprzęt

Komórka Hulla służy w Galwanotechnice do praktycznych doświadczeń i do sprawdzenia galwanicznych elektrolitów według normy DIN 50957. Dzięki specjalnej, geometrycznej budowie, można relatywnie prosto określać  poszczególne powłoki  zależności od gęstości prądu.

Do sprawdzania elektrolitów galwanicznych

Komórki Hulla

Konstrukcja komórki Hulla jest trapezoidalna, przy czym odległość pomiędzy anodą i katodą jest różna. Dzięki tej właściwości zmienia sie gęstość prądu pomiędzy anodą i katodą, przy czym przy najmniejszej odległości pomiędzy dwoma elektrodami występuje maksymalna gęstość prądu, a przy największej odległości występuje najniższa gęstości prądu ( schemat ).

Rozkład gęstości prądu nie przebiega liniowo, wzrasta szybciej przy mniejszych odległościach.

W praktyce komórki Hulla produkowane są w różnych wariantach, przeważnie objętość wynosi 250ml, rzadko używane są komórki o objętości 1000 ml.

Występują komórki bez dodatkowego wyposażenia, ale również komórki  z mieszaniem powietrza, z ruchem mechanicznym w  kąpieli i/lub mieszaniem kąpielą w celu utrzymania stałych parametrów kąpieli podczas testów.

W naszej gamie akcesoriów oferujemy sprawdzone modele w różnych wzorach z naszej własnej produkcji, które pozwalają użytkownikowi na miejscu na stosunkowo prostą kontrolę wszelkiego rodzaju elektrolitów galwanicznych.

Naturalnie dostarczamy także odpowiednie miniatury anod  dla komórek Hulla z wszystkich używanych w galwanotechnice metali jak również panele testowe dla komórek Hulla z ocynkowanej stali i polerowane z mosiądzu z folia ochronną jak również odpowiednie prostowniki laboratoryjne.