Galvanotechnik

Odtłuszczanie / Wstępnej obróbki

Od lat sprzedajemy EKASIT®- i SURFACLEAN®-odtłuszczania i produkty do usuwania zgorzeliny, które spełniają wszystkie wymagania bez użycia rozpuszczalników organicznych.

Nasza paleta produktów obejmuje płynne i w postaci stałej odtłuszczania dla różnorodnych zastosowań: zanurzanie, natrysk, elektrolitycznie lub w połączeniu z ultradźwiękami. Wszystkie przetworzone środki zwilżające i emulgatory są biodegradowalne i nie zawierają metali ciężkich, które tworzą związki złożone.

Nasza oferta jest bardzo elastyczna. Jeśli standardowy produkt w naszej ofercie nie może rozwiązać problemu z przygotowaniem powierzchni, ze względu na niekorzystne warunki panujące na linii, projektujemy dla Państwa dostosowany proces odtłuszczania EKASIT® albo SURFACLEAN®.

Odtłuszczania zanurzeniowe / odtłuszczania wysokotemperaturowe

Produkt  Właściwości Forma Zawiera środki powierzchniowo czynne Podłoże
stała płynna stal/żelazo cynk alu-minium metale kolorowe
SURFACLEAN 900

Silny alkaiczny środek odtłuszczający do stali, o dużej sile czyszczenia i wyjątkowej zdolności emulgowania. Nadaje się do systemów zawieszkowych i bębnowych. Nie zawiera krzemianów.

x   x x      
SURFACLEAN 936

Bezsolny, lekko alkaliczny uniwersalny środek odtłuszczający (zanurzeniowy i natryskowy) do stali i metali kolorowych z dodatkiem, który krótkotrwale (czasowe magazynowanie) zabezpiecza czyszczone elementy przed korozją. Nie zawiera krzemianów.

  x x x x x x
SURFACLEAN 980

Lekko alkaliczny środek odtłuszczający zanurzeniowo i ultradźwiękowo do metali kolorowych i aluminium. Nie niszczy polerowanych powierzchni z aluminium i powierzchni odlewanych ciśnieniowo. Tworzy tymczasową ochronę antykorozyjną na aluminium i metalach kolorowych. Nie zawiera krzemianów.

  x x   x x x
SURFACLEAN 995

Specjalny środek odtłuszczający do aluminium i metali kolorowych. Nie uszkadza polerowanych  powierzchni odlewanych ciśnieniowo z aluminium i cynku. Usuwa oleje i pasty za pomocą ultradźwięków. Tworzy hydrofobową powłokę, którą można usunąć za pomocą alkalicznych środków czyszczących. Nie zawiera krzemianów.

  x x   x x x
SURFACLEAN V-149

Niezawierający fosforanów, silnie alkaliczny środek odtłuszczający bez środków powierzchniowo czynnych. Do stosowania w połączeniu z innymi naszymi produktami powierzchniowo czynnymi jako środek odtłuszczający w systemie zanurzeniowym i natryskowym. Nadaje się również do elektrolitycznego odtłuszczania i fosforanowania. Nie zawiera krzemianów.

  x   x      
SURFACLEAN V-160

Niezawierający fosforanów, silnie alkaliczny środek odtłuszczający bez środków powierzchniowo czynnych. Do stosowania w połączeniu z innymi naszymi produktami powierzchniowo czynnymi jako środek odtłuszczający w systemie zanurzeniowym i natryskowym. Nadaje się również do elektrolitycznego odtłuszczania i fosforanowania. Nie zawiera krzemianów.

  x   x      
EKASIT BTU 10

Niskotemperaturowy środek odtłuszczający do stali i metali kolorowych, silnie alkaliczny. Działa już w temperaturach od 30 °C, o wysokiej zdolności absorpcji oleju.

x   x x     x
EKASIT BTU 20

Niskotemperaturowy środek odtłuszczający do stali, metali kolorowych i aluminium, lekko alkaliczny. Usuwa zaolejenia w temperaturze 25 - 45 °C, a pasty polerskie w temperaturze 60 - 70 °C. Nie zawiera krzemianów.

x   x x x x x
EKASIT BTU 40

Odtłuszczanie alkaliczne w systemie zanurzeniowym i ultradźwiękowym do stali, aluminium i metali kolorowych. Oleje tworzą warstwę, którą łatwo oddziela się od powierzchni kąpieli.

x   x x x x x
EKASIT V 102

Środek do odtłuszczania wysokotemperaturowego - również do stosowania metodą elektrolityczną - do stali; o właściwościach odkamieniających. EKASIT V 102 jest sypkim, silnie alkalicznym produktem, który usuwa smary, oleje i rdzę nalotową.

x     x      
EKASIT CD

Silnie alkaliczny środek odtłuszczający do stali i metali kolorowych o bardzo dobrych właściwościach emulgujących. Nadaje się do systemów zawieszkowych i bębnowych.

x   x x     x
EKASIT 028

Silnie alkaliczny środek odtłuszczający do stali i metali kolorowych o bardzo dobrych właściwościach emulgujących. Nadaje się do systemów zawieszkowych i bębnowych.

x   x x     x
EKASIT 2028

Silnie alkaliczny, niezawierający fosforanów środek odtłuszczający do stali i metali kolorowych. Zawarte w nim składniki zwilżające powodują szybkie tworzenie się warstwy z zawartych w nim olejów.

x   x x     x
EKASIT BF

Specjalistyczny środek do odtłuszczania zanurzeniowego do odlewów cynkowych, nie narusza warstwy cynku, słabo alkaliczny. Służy do usuwania past i emulsji polerskich.  Bardzo dobry efekt czyszczenia w połączeniu z płynnym środkiem wspomagającym czyszczenie EKASIT TM BF. Powstały film hydrofobowy może być usunięty przez kolejne zanurzenie w produkcie EKASIT X 565. Nie zawiera krzemianów.

x     x x x x
EKASIT F 20

Alkaliczny środek odtłuszczający, niezawierający substancji powierzchniowo czynnych. W połączeniu z innymi naszymi produktami powierzchniowo czynnymi jako środek do odtłuszczania metodą natryskową i zanurzeniową. Nie zawiera krzemianów.

  x   x     x
EKASIT 613 F, Preparat 1

Do odtłuszczania metodą ultradźwiękową i zanurzeniową, zwłaszcza do metali kolorowych, ale również do aluminium i stali. Polecany do usuwania pozostałości po polerowaniu. EKASIT 613/F, Preparat 1 jest składnikiem wypełniającym, EKASIT 613/F, Preparat 2 zawiera wymagane środki zwilżające i emulgatory. Może być również łączony z innymi środkami zwilżającymi. Nie zawiera krzemianów.

  x   x   x x
EKASIT KA 800

Odtłuszczanie specjalistyczne metodą zanurzeniową i ultradźwiękową do metali kolorowych, stali i aluminium. Przeznaczone przede wszystkim do usuwania pozostałości past polerskich, smarów i olejów używanych przy produkcji. Powstały film hydrofobowy może zostać łatwo usunięty za pomocą produktu EKASIT X 565. Bardzo dobra zdolność do emulgowania, pienienia. Nie zawiera krzemianów.

x   x x x x x
EKASIT KA 800 G

Odtłuszczanie specjalistyczne metodą zanurzeniową i ultradźwiękową do metali kolorowych, stali i aluminium. EKASIT KA 800/G jest produktem dwukomponentowym (emulgator G dozowany jest oddzielnie) do usuwania pozostałości past polerskich, smarów i lejów używanych przy produkcji. Powstałą powłokę można łatwo usunąć za pomocą produktu EKASIT X 565. Bardzo dobra zdolność do emulgowania i pienienia. Nie zawiera krzemianów.

x   x x x x x
EKASIT UN 2000

Uniwersalny środek do odtłuszczania zanurzeniowego stali i metali kolorowych. EKASIT UN 2000 jest sypką, silnie alkaliczną mieszanką soli do usuwania smarów i olejów. Środki zwilżające powodują szybkie tworzenie się warstwy olejowej.  Nie zawiera krzemianów.

x   x x     x

Odtłuszczania natryskowe

Produkt Właściwości Forma Zawiera środki powierzchniowo czynne Podłoże
stała płynna stal/żelazo cynk aluminium metale kolorowe
EKASIT Spray 1030 Środek odtłuszczający w formie natryskowej do stali i metali kolorowych. Słabo pieniący, także w niskich temperaturach. Zawarte w nim składniki zwilżające powodują szybkie tworzenie się warstwy z zawartych w nim olejów.  x   x x x   x
EKASIT Spray 1420/F Środek odtłuszczający w formie natryskowej do wszystkich metali, tworzyw sztucznych i szkła. Słabo pieniący, także w niskich temperaturach i przy wysokim ciśnieniu rozpylania. Tworzy tymczasową ochronę antykorozyjną na stali. Nie zawiera krzemianów.   x x x x x x
EKASIT Spray 1440/F Środek odtłuszczający w formie natryskowej do wszystkich metali, tworzyw sztucznych i szkła. Słabo pieniący, także w niskich temperaturach i przy wysokim ciśnieniu rozpylania. Tworzy tymczasową ochronę antykorozyjną na stali. Nie zawiera krzemianów.   x x x x x x
EKASIT Spray 1780 Środek odtłuszczający w formie natryskowej do stali. Usuwa nawet silne zatłuszczenia. Nie zawiera krzemianów. x   x x      
EKASIT AL 45 F Środek odtłuszczający w formie natryskowej do wszystkich metali. Nie wytrawia powierzchni aluminium. Słabo pieniący. Nie zawiera krzemianów.    x x x x x x
EKASIT AL 41/2 Środek odtłuszczający w formie natryskowej  i zanurzeniowy do aluminium i jego stopów, usuwający oleje i pasty polerskie. Nie narusza polerowanych powierzchni aluminiowych. Słabo pieniący, nie zawiera krzemianów. x   x x x x x
EKASIT BTU AL Spray Środek odtłuszczający w formie natryskowej  do wszystkich metali, zalecany w szczególności do aluminium. Działa nawet w niskiej temperaturze. Nie zawiera krzemianów. x   x        
EKASIT V 129 Środek odtłuszczający w formie natryskowej  i zanurzeniowy do stali. Usuwa nawet bardzo tłuste zabrudzenia. Oleje bardzo dobrze oddzielają się. Nie zawiera krzemianów. x   x x      
EKASIT F 15 Płynny środek kondycjonujący. Do stosowania w połączeniu z różnymi mieszaninami środków powierzchniowo czynnych, takich jak natrysk, odtłuszczanie elektrolityczne i zanurzeniowe. Nie powoduje wytrawiania metali kolorowych i aluminium.   x   x x x x
EKASIT F 20 Płynny środek kondycjonujący. Do stosowania w połączeniu z różnymi mieszaninami środków powierzchniowo czynnych, takich jak natrysk, odtłuszczanie elektrolityczne i zanurzeniowe. Lekkie wytrawianie na metalach kolorowych i aluminium. Nie zawiera krzemianów.   x   x   x x
SURFACLEAN 637 Słabo alkaliczne odtłuszczanie natryskowe połączone z procesem aktywacji powierzchni przed fosforanowaniem cynkowym. Nie zawiera krzemianów. x   x x x    
SURFACLEAN 936 Bezsolny, lekko alkaliczny uniwersalny środek odtłuszczający (natryskowo i zanurzeniowo) do stali i metali kolorowych z dodatkiem chroniącym krótkotrwale (czasowe magazynowanie) czyszczone elementy przed korozją. Nie zawiera krzemianów.   x x x x x x
SURFACLEAN 947 Bezsolny, lekko alkaliczny środek odtłuszczający w formie natryskowej do stali i metali nieżelaznych. SURFACLEAN 947 tworzy warstwę z zawartych olejów i dlatego powinien być stosowany tylko w połączeniu z separatorami, odolejaczami itp. Nie zawiera krzemianów.   x x x x   x
SURFACLEAN V 149 Silnie alkaliczny płynny środek odtłuszczający do stali. Może być stosowany w połączeniu z różnymi środkami powierzchniowo czynnymi jako środek odtłuszczający w formie natryskowej  i w zanurzeniu. Można stosować do fosforanowania. Nie zawiera krzemianów.   x   x      
SURFACLEAN V 160 Silnie alkaliczny płynny środek odtłuszczający do stali. Może być stosowany w połączeniu z różnymi środkami powierzchniowo czynnymi jako środek odtłuszczającyw formie natryskowej  i w zanurzeniu. Może być stosowany do fosforanowania. Nie zawiera krzemianów.   x   x      
SURFACLEAN HE Łagodny alkaliczny środek odtłuszczający, szczególnie polecany przy jednoczesnym czyszczeniu cynku i aluminium (zapobiega osadzaniu się/klejeniu) rozpuszczonego cynku na aluminium. Może być stosowany w połączeniu z różnymi środkami powierzchniowo czynnymi jako środek odtłuszczający w formie natryskowej  i w zanurzeniu. Nie zawiera krzemianów.   x          

Odtłuszczania elektrolityczne

Produkt  Właściwości Forma  Zawiera środki powierzchniowo czynne Podłoże
stała płynna stal/żelazo cynk aluminium metale kolorowe
EKASIT 66 Usuwa rdze, zgorzelinę i aktywuje powierzchnie stalowe bez użycia prądu lub galwanicznie. Do zastosowań w systemie zawieszkowym lub bębnowym. Nie zawiera krzemianów. x     x      
EKASIT 98 Usuwa rdze, zgorzelinę i aktywuje elektrolitycznie powierzchnie stalowe. Do zastosowań w systemie zawieszkowym lub bębnowym. Nie zawiera krzemianów. x     x      
EKASIT AK Połączenie odtłuszczania elektrolitycznego i zanurzeniowego do stali. EKASIT AK jest sypką, silnie alkaliczną mieszanką soli do usuwania smarów, olejów obróbkowych i rdzy nalotowej.  Do zastosowań w systemie zawieszkowym lub bębnowym.  Nie zawiera krzemianów. x     x      
EKASIT V 102 Odtłuszczanie wysokotemperaturowe - również elektrolityczne - do stali z efektem odwapniania. EKASIT V 102 jest sypkim, silnie alkalicznym preparatem usuwającym smary, oleje i rdzę nalotową.  Nie zawiera krzemianów. x   x x      
EKASIT 2002 Anodowe elektrolityczne odtłuszczanie stali. EKASIT 2002 jest silnie alkaliczną mieszanką soli, która może być również stosowana do usuwania olejów produkcyjnych i pozostałości past. Możliwość zastosowania w systemie zawieszkowym i bębnowym. Nie  zawiera krzemianów. x   x x      
EKASIT 2005 Połączenie odtłuszczania elektrolitycznego i zanurzeniowego do stali. EKASIT 2005 jest sypką, silnie alkaliczną mieszanką soli do usuwania smaru i oleju. EKASIT 2005 został opracowany z myślą o liniach do cynkowania pasów, drutu i rur. Do zastosowań w systemach zawieszkowych i bębnowych. Nie zawiera krzemianów. x   x x      
EKASIT FE Odtłuszczanie elektrolityczne do wyrobów stalowych. EKASIT FE jest sypką, silnie alkaliczną mieszanką soli do usuwania smarów i olejów. Możliwość zastosowania w systemie zawieszkowym i bębnowym. x   x x      
EKASIT LX Odtłuszczanie specjalne elektrolityczne do odlewów cynkowych i metali kolorowych. EKASIT LX jest sypką, silnie alkaliczną mieszanką soli do usuwania smarów i olejów. x       x   x
EKASIT E 50 Elektrolityczne odtłuszczanie stali, metali kolorowych oraz cynkowych form odlewniczych. EKASIT E 50 jest produktem sypkim, silnie alkaliczną mieszanką soli. EKASIT E 50 może być stosowany do obróbki anodowej lub katodowej w systemie zawieszkowym i bębnowym.  x     x x   x
EKASIT E 53 Elektrolityczne odtłuszczanie do stali i metali kolorowych, z zastosowaniem metody katodowej lub anodowej. Charakteryzuje się dobrą aktywacją do metali kolorowych. Możliwość zastosowania w systemie zawieszkowym lub bębnowym. Nie zawiera krzemianów. x     x     x

Odtłuszczania ultradźwiękowe

Produkt Właściwości Forma  Zawiera środki powierzchniowo czynne Podłoże
stała płynna stal/żelazo cynk aluminiummetale kolorowe
EKASIT 613 F Do odtłuszczania ultradźwiękowego i zanurzeniowego, szczególnie do metali nieżelaznych, ale także do aluminium i stali.   Szczególnie nadaje się do usuwania pozostałości po polerowaniu. EKASIT 613/F, część 1, jest składnikiem wypełniającym, EKASIT 613/F, część 2, zawiera wymagane środki zwilżające i emulgatory. Może być również łączony z innymi środkami zwilżającymi. Nie zawiera krzemianów.  x x x x
EKASIT KA 800 Odtłuszczanie specjalistyczne zanurzeniowe i ultradźwiękowe do metali kolorowych, stali i aluminium. Przeznaczone w szczególności do usuwania pozostałości past polerskich, smarów i olejów. Powstały film hydrofobowy może być z łatwością usunięty za pomocą produktu EKASIT X 565. Posiada bardzo dobre właściwości emulgujące i pieniące. Nie zawiera krzemianów. x   x x x x x
EKASIT KA 800 G Odtłuszczanie specjalistyczne zanurzeniowe i ultradźwiękowe do metali kolorowych, stali i aluminium. Produkt EKASIT KA 800/G jest produktem dwuskładnikowym (emulgator G dozowany jest oddzielnie) do usuwania pozostałości past polerskich, smarów i olejów.  x   x x x x x
EKASIT US 6 Konzentrat Środek do czyszczenia ultradźwiękami (pH neutralne) do wszystkich metali. Koncentrat EKASIT US 6 rozpuszcza nawet twarde resztki pasty polerskiej, nie uszkadzając przy tym materiału podstawowego. Powstały film hydrofobowy może być łatwo usunięty za pomocą produktu EKASIT X 565. Nie zawiera krzemianów.   x x x x x x
EKASIT US 90 Odtłuszczanie metodą zanurzeniową i ultradźwiękową do stali, metali kolorowych i aluminium do usuwania past i emulsji polerskich oraz smarów i olejów. Nie zawiera krzemianów. x   x x x x x
SURFACLEAN 980 Odtłuszczanie słabo alkaliczne metodą zanurzeniową i ultradźwiękową do metali kolorowych i aluminium. Nie uszkadza polerowanych powierzchni aluminiowych i odlewów cynkowych. Tworzy tymczasową ochronę antykorozyjną na aluminium i metalach kolorowych. Nie zawiera krzemianów.   x x   x x x
SURFACLEAN 990 Odtłuszczanie słaboalkaliczne metodą zanurzeniową i ultradźwiękową do metali kolorowych i aluminium. Nie uszkadza polerowanych powierzchni aluminiowych i odlewów cynkowych. Tworzy hydrofobową powłokę, którą można usunąć za pomocą alkalicznych środków czyszczących. Nie zawiera krzemianów.   x x   x x x
SURFACLEAN 995 Słaboalkaliczne odtłuszczanie metodą zanurzeniową i ultradźwiękową do metali kolorowych i aluminium. Nie uszkadza polerowanych powierzchni aluminiowych i odlewów cynkowych. Tworzy hydrofobową powłokę, którą można usunąć za pomocą alkalicznych środków czyszczących. Nie zawiera krzemianów.   x x   x x x

Środki zwilżające

Produkt  Właściwości Forma  Zawiera środki powierzchniowo czynne Podłoże
stała płynn stal/żelazo cynk aluminium metale kolorowe
Emulgator G Preparat wspomagający proces odtłuszczania do EKASIT KA 800/G i innych środków odtłuszczających zanurzeniowych do usuwania past polerskich. Posiada bardzo dobrą zdolność emulgowania. Emulgator G pozostawia na powierzchni film. Powstałą powłokę można z łatwością usunąć za pomocą produktu EKASIT X 565. Zawiera związki powierzchniowo czynne niejonowe i anionowe.   x x x   x x
Netzmittel        V 149 Mieszanka związków powierzchniowo czynnych do alkalicznego odtłuszczania natryskowego z efektem odpieniającym. Zawiera niejonowe i kationowe związki powierzchniowo czynne. Z łatwością wiąże oleje i smary. Zapewnia dłuższą żywotność. Zawiera związki powierzchniowo czynne kationowe i niejonowe.   x x x x x x
Netzmittel 229 Preparat do alkalicznego i kwaśnego odtłuszczania metodą natryskową z efektem odpieniającym. Zawiera związki powierzchniowo czynne niejonowe i kationowe. Łatwo wiąże oleje i smary. Zapewnia dłuższą żywotność. Zawiera środki powierzchniowo czynne kationowe i niejonowe.   x x x x x x
Netzmittel 956 Preparat przeznaczony do alkalicznego i kwaśnego odtłuszczania zanurzeniowego. Zalecany głównie do usuwania zabrudzeń zawierających pigment. Stosuje się go jako środek wspomagający proces mycia w roztworach odtłuszczających niezawierających środków powierzchniowo czynnych (nie ponieważ może dojść do wytrącenia się osadu). Zawiera związki powierzchniowo czynne kationowe i niejonowe.   x x x x x x
SURFACLEAN N 950 Mieszanka związków powierzchniowo czynnych do stosowania w zanurzeniu alkalicznym i neutralnym odtłuszczania. Posiada silne działanie emulgujące oraz przedłuża żywotność wszystkich rodzajów środków odtłuszczających.  Zawiera związki powierzchniowo czynne niejonowe i anionowe.   x x x x x x
SURFACLEAN N 958 Mieszanka związków powierzchniowo czynnych do zastosowania w zanurzeniu alkalicznym i neutralnym odtłuszczania. Posiada silne działanie emulgujące i przedłuża żywotność wszystkich rodzajów odtłuszczania wysokotemperaturowego. SURFACLEAN N 958 jest środkiem słabo pieniącym i może być stosowany z mieszadłem pneumatycznym.  Zawiera związki powierzchniowo czynne niejonowe i anionowe.   x x x x x x
SURFACLEAN N 970 Preparat wspomagający odtłuszczanie do fosforanowania żelaza i odtłuszczania alkalicznego/kwaśnego w formie sprayu. Zwiększa efekt czyszczenia i wydłuża żywotność. Zawiera związki powierzchniowo czynne niejonowe.   x x x x x x
SURFACLEAN N 971 Preparat wspomagający odtłuszczanie do fosforanowania żelaza i odtłuszczania alkalicznego/kwaśnego w formie natryskowej. Zwiększa efekt czyszczenia i wydłuża żywotność. Zawiera niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne.   x x x x x x
SURFACLEAN N 975 Mieszanka związków powierzchniowo czynnych do alkalicznego odtłuszczania natryskowego z efektem odpieniającym. Zapewnia dłuższą żywotność i dobrze wiąże oleje. Zawiera związki powierzchniowo czynne niejonowe i anionowe.   x x x x x x
SURFACLEAN N 977 Preparat wspomagający proces odtłuszczania do stosowania w zanurzeniu w środowisku kwaśnym i zasadowym.  Służy do usuwania smarów i pigmentów. o silnym działaniu dyspersyjnym.  Zawiera związki powierzchniowo czynne niejonowe i anionowe.   x x x x x x
SURFACLEAN N 979 Preparat wspomagający proces alkalicznego/kwaśnego odtłuszczania natryskowego.  Poprawia efekt mycia i wydłuża żywotność. Zawiera związki powierzchniowo czynne niejonowe i anionowe.   x x x x x x
SURFACLEAN N 1000 Preparat wspomagający proces odtłuszczania do fosforanowania żelaza oraz czyszczenia alkalicznego w systemach natryskowych i zanurzeniowych. Skutecznie usuwa nawet silne zabrudzenia smarem, a także oleje i tłuszcze zawierające żywicę. Zawiera związki powierzchniowo czynne niejonowe i anionowe.   x x x x x x
SURFACLEAN N 1100 Preparat wspomagający odtłuszczanie do alkalicznych systemów mycia w systemach natryskowych i zanurzeniowych. Usuwa najsilniejsze zabrudzenia smarem, a także oleje i tłuszcze zawierające żywice oraz zanieczyszczenia pigmentowe.  Zawiera związki erzchniowo czynne niejonowe i kationowe.   x x x x x x

Dodatki

Produkt  Właściwości Forma  Zawiera środki powierzchniowo czynne Podłoże
stała płynna stal/żelazo cynk aluminium metale kolorowe
EKASIT CA Płynny preparat do wiązania jonów wapnia. Należy unikać wytrącania się środków powierzchniowo czynnych lub mydeł w kąpielach odtłuszczających. Współpracuje z wszystkimi rodzajami kąpieli odtłuszczających.    x   x x x x
EKASIT Additiv WE Płynny preparat do wiązania jonów wapnia. Należy unikać wytrącania się środków powierzchniowo czynnych lub mydeł w kąpielach odtłuszczających. Współpracuje z wszystkimi rodzajami kąpieli odtłuszczających. Nie zawiera EDTA i NTA.    x   x x x x
EKASIT 196 Preparat wzmacniający proces alkalicznego i kwaśnego mycia. Bardzo dobry środek ułatwiający rozpuszczanie olejów, smarów i uszczelniaczy. Nadaje się do usuwania past polerskich i powłok ochronnych. Wydłuża żywotność środków odtłuszczających.   x   x x x x
EKASIT Additiv PL Preparat wzmacniający proces alkalicznego i kwaśnego mycia. Bardzo dobry środek do rozpuszczania olejów, smarów i uszczelniaczy, odpowiedni do usuwania past polerskich. Bezwonny.   x   x x x x
EKASIT TM BF Preparat wzmacniający proces mycia do alkalicznych lub neutralnych myjek zanurzeniowych i ultradźwiękowych. Przeznaczony głównie do usuwania pozostałości po polerowaniu odlewów cynkowych ( optymalnie w połączeniu z EKASIT BF). Nie wywiera negatywnego wpływu na powierzchnie cynkowe.    x x x x x x
EKASIT Zusatz B 221 Dodatek EKASIT B 221 powoduje rozkład emulsji olejowych w ściekach jak również w alkalicznych i kwaśnych roztworach odtłuszczających. Z łatwością wiąże zemulgowane oleje.   x x x x x x
EKASIT Zusatz B 222 Dodatek EKASIT B 222 powoduje rozkład emulsji olejowych w ściekach jak również w alkalicznych i kwaśnych roztworach odtłuszczających. Z łatwością wiąże zemulgowane oleje. Nie zawiera chlorków. Z tego względu nie zachodzi zjawisko korozji.   x x x x x x
EKASIT Zusatz B 223 Dodatek EKASIT B 223 rozbija emulsje olejowe w ściekach i alkaliczne i kwaśne roztwory odtłuszczające. Z łatwością wiąże zemulgowane oleje. Wystarczy zastosować niewielką ilość.    x x x x x x
EKASIT Zusatz 2002 EKASIT Additive 2002 jest przeznaczony do kompleksowania w kąpielach odtłuszczających. Nie zawiera twardych czynników kompleksujących typu EDTA czy NTA. Współpracuje ze wszystkimi rodzajami kąpieli odtłuszczających. Poprzez działanie synergiczne ze środkami zwilżającymi kąpieli można zwiększyć efekt odtłuszczania. Dodatek EKASIT 2002 zwiększa efekt odtleniania silnie alkalicznych środków odtłuszczających. x     x x x x