Polityka prywatności

Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa danych, które mogą być gromadzone podczas Państwa wizyty na stronie internetowej www.kiesow.org.

Informacje o ochronie danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) skierowane do użytkowników strony internetowej

Mogą Państwo zawsze odwiedzać naszą stronę internetową bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą gromadzone i ewentualnie zapisywane tylko w przypadku dobrowolnego skontaktowania się z nami.

Przepisy prawne dotyczące ochrony Państwa danych są zawarte w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz w federalnej ustawie o ochronie danych osobowych.

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych pełni

Odpowiedzialne biuro

KIESOW Polska Sp. z o.o.

Pawliczka 25
41-800, Miejscowość: Zabrze

Telefon:+48 32 370 16 91

:biuro@kiesow.pl

Pełnomocnikiem Ochrony Danych (POD) w firmie:

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

Pełnomocnikiem Ochrony Danych

Andrzej Marczak

Pawliczka 25
41-800, Miejscowość: Zabrze

Telefon:+48 606 306 233

:biuro@kiesow.pl

:andrzej@normasystem.pl

1. Gromadzenie danych z serwera

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej następuje automatyczne gromadzenie różnych statystyk serwera, które Państwa przeglądarka przesyła na serwer naszego dostawcy. Dane te obejmują: nazwę wywoływanej strony internetowej, plik, datę i godzinę wejścia na stronę, ilość przesyłanych danych, komunikat o pomyślnym wejściu na stronę, rodzaj i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odwołującego się (poprzednio odwiedzonej strony) oraz adres IP i nazwę dostawcy wysyłającego żądanie.

Dane te służą do analizy statystycznej wizyt na naszej stronie internetowej i nie mamy możliwości ich przyporządkowania do konkretnych osób. Podstawę prawną gromadzenia danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nie jest dokonywana agregacja tych danych z innymi źródłami danych. Adres IP użytkownika zostaje poddany anonimizacji. Nasz prawnie uzasadniony interes w gromadzeniu tych danych polega na tym, że przedmiotowe dane pozwalają nam zoptymalizować naszą ofertę skierowaną do użytkowników na przykład poprzez zapobieganie dostępowi ze szkodliwych stron lub optymalizację dostępu za pośrednictwem konkretnej przeglądarki, jak również na tym, że dopiero log adresu IP umożliwia dostarczenie strony użytkownikowi.

Zasadniczo przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec takiego sposobu gromadzenia danych. W rzeczywistości taki sprzeciw nie wchodzi w rachubę, ponieważ uniemożliwiałby korzystanie ze strony internetowej.

Dane są usuwane, jak tylko przestają być potrzebne do wyżej wymienionych celów.

2. Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

a. Informacje ogólne

Jeżeli udostępnią nam Państwo swoje dane osobowe, będziemy wykorzystywać je do odpowiedzi na kierowane zapytania, doradztwa oraz realizacji zawartych z Państwem umów lub na potrzeby administracji technicznej. Państwa dane osobowe będziemy przekazywać osobom trzecim lub w inny sposób tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do osiągnięcia celów umowy lub wymagane do celów rozliczeniowych albo jeżeli wcześniej wyrazili Państwo na to zgodę. Mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, zob. również punkt 7 dotyczący praw osób, których dane dotyczą.

b. Formularz kontaktowy, zwrot opakowań i zapytania drogą e-mailową

W przypadku korzystania z naszego formularza kontaktowego oraz zapytań dotyczących zwrotu opakowań gromadzimy i zapisujemy Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail, jak również treść zapytania w celu odpowiedzi na zapytanie. Pozostałe dane są opcjonalne. W przypadku wysłania do nas zapytania w sprawie kontaktu drogą e-mailową gromadzimy i zapisujemy Państwa adres e-mail oraz dane zawarte w e-mailu.

Podstawa prawna

Jeżeli na podstawie wniosku powstanie stosunek umowny w drodze inicjacji umowy lub jeżeli wniosek dotyczy istniejącego stosunku umownego, podstawą prawną jest art. 6 I (b) RODO, ponieważ przechowywanie danych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania przedumownego lub umownego. Ponadto, zgodnie z art. 6 I f RODO mamy również uzasadniony interes w przetwarzaniu danych do celów komunikacji i odpowiadania na Państwa zapytania.

Dane zostają usunięte po ustaniu celu przechowywania danych, czyli po udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane e-mailem bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego lub po ostatecznym wyjaśnieniu kwestii będącej przedmiotem zapytania. Mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat prawa do usunięcia danych i prawa dostępu do danych znajduje się poniżej w punkcie 7 dotyczącym praw osób, których dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania czynności handlowych, o których mowa powyżej;

3. Pliki cookie

Ta strona internetowa korzysta z plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane podczas odwiedzania naszej strony internetowej w Państwa przeglądarce (np. Firefox, Chrome, Microsoft Explorer/Edge, Safari itd.) lub na Państwa komputerze (a dokładniej w systemie operacyjnym). Za pomocą pliku cookie, który ma określony ciąg znaków, nasza strona internetowa ponownie rozpoznaje Państwa przeglądarkę podczas wizyty na naszej stronie. Wykorzystujemy własne pliki cookie, tak zwane sesyjne pliki cookie. Służą one do poprawy korzystania z naszej strony internetowej oraz do optymalizacji prezentowania treści dla Państwa.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na tym, że przy użyciu wspomnianych plików cookie chcemy jedynie ułatwić Państwu wywoływanie naszej strony internetowej; nie gromadzimy przy tym żadnych danych dotyczących śledzenia i tym samym w żaden sposób nie ingerujemy w Państwa prawa osobiste i podstawowe wolności.

Mogą Państwo zablokować akceptację plików cookie w swojej przeglądarce. Może to jednak prowadzić, między innymi, do ograniczenia funkcjonalności witryny. Więcej informacji na temat innych praw osób, których dane dotyczą, znajduje się w punkcie 7. Te pliki cookie są ważne wyłącznie przez czas trwania sesji Państwa przeglądarki i są usuwane po zakończeniu wizyty na naszej stronie internetowej.

Mogą Państwo w dowolnym momencie skorzystać z prawa dostępu do przechowywanych przez nas danych, które Państwa dotyczą, oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, zob. poniżej punkt 7 dotyczący praw osób, których dane dotyczą. Mogą Państwo całkowicie zablokować akceptację plików cookie w swojej przeglądarce. Może to jednak prowadzić, między innymi, do ograniczenia funkcjonalności witryny.

4. Matomo (dawniej Piwik)

Ta strona korzysta z usługi analityki internetowej open source Matomo (dawniej Piwik) dostawcy InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia.

W celu analizy na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Gromadzone w ten sposób informacje są przechowywane wyłącznie na własnym serwerze osoby odpowiedzialnej. Przechowywanie danych osobowych użytkowników odbywa się tylko tam. Przekazywanie tych danych osobom trzecim nie ma miejsca.

Informacje Matomo na temat ochrony danych można znaleźć na stronie matomo.org/privacy-policy/.

Podstawa prawna

Strona ta wykorzystuje Matomo w celu analizy i regularnego ulepszania korzystania z niej. Uzyskane statystyki mogą być wykorzystane do ulepszenia oferty i uczynienia jej bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. Przez analizę uzyskanych danych osoba odpowiedzialna jest w stanie zebrać informacje na temat korzystania z poszczególnych elementów strony internetowej. Pomaga to w ciągłym ulepszaniu strony internetowej i jej przyjazności dla użytkownika. Te cele stanowią uzasadniony interes przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Poprzez anonimizację adresu IP w wystarczającym stopniu uwzględnia się interes użytkowników w ochronie ich danych osobowych.

Sprzeciw

Mogą Państwo uniemożliwić analizę poprzez usunięcie istniejących plików cookie oraz wyłączenie możliwości przechowywania plików cookie. W przypadku wyłączenia przechowywania plików cookie pojawi się informacja, że mogą Państwo nie być w stanie korzystać z tej strony internetowej w pełnym zakresie. Zapobieganie zapisywaniu plików cookie jest możliwe poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce. Uniemożliwienie wykorzystania Matomo jest możliwe poprzez odznaczenie następującego pola i włączenie tej wtyczki opt-out:

Ta strona korzysta z Matomo z rozszerzeniem „AnonymizeIP”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane w skróconej formie, co pozwala wykluczyć bezpośrednie odniesienia do osób. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Matomo nie jest łączony z innymi danymi gromadzonymi przez osobę odpowiedzialną.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

a. Prawa dostępu do danych

W każdej chwili mają Państwo prawo nieodpłatnie zażądać informacji na temat swoich danych osobowych, które zgromadziliśmy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do poniżej wymienionych informacji. Mamy obowiązek udzielić Państwu żądanych informacji w terminie jednego miesiąca:

(1) cele, w jakich dane osobowe są przetwarzane;

(2) kategorie danych osobowych, jakie są przetwarzane;

(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dotyczące Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

(4) planowany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeżeli podanie konkretnych informacji w tym zakresie jest niemożliwe, kryteria określania okresu przechowywania;

(5) stnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania;  

(6) istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

(7) wszystkie dostępne informacje dotyczące pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dotyczą; informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Zwracamy uwagę, że nie stosujemy tego rodzaju zautomatyzowanego podejmowania decyzji;

(8) informacje o tym, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W związku z tym mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem, o których mowa w art. 46 RODO.

b. Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego poprawienia swoich nieprawidłowych danych osobowych oraz ewentualnego uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c. Prawo do usunięcia danych 

Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

(1) Dane osobowe, które dotyczą Państwa, nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zapisane lub dla których były przetwarzane w inny sposób.

(2) Odwołują Państwo swoją zgodę, na której podstawie następowało przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, nie istnieje także inna podstawa prawna dla przetwarzania danych.

(3) Wnoszą Państwo na mocy art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, które gromadzimy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. w ramach Google Analytics), i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania w związku z marketingiem bezpośrednim.

(4) Dane osobowe, które dotyczą Państwa, były przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem, na przykład bez zgody lub uzasadnionych interesów.  

(5) Dane osobowe, które dotyczą Państwa, muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie niemieckim.

(6) Dane osobowe zostały zebrane w ramach oferowania usług społeczeństwa informacyjnego wobec Państwa jako osób niepełnoletnich zgodnie z art. 8 RODO.

Jeżeli opublikowaliśmy Państwa dane osobowe i z jednego z wyżej wymienionych powodów jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, wówczas poinformujemy firmy, na których stronach internetowych zostały opublikowane Państwa dane osobowe, o Państwa żądaniu usunięcia tych danych w odpowiedni sposób oraz wykażemy, że jako osoba, której dane dotyczą, zażądali Państwo od nas usunięcia wszystkich łączy do tych danych, a także wszystkich kopii tych danych lub ich replikacji.

Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

(1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa niemieckiego lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;

(3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) oraz art. 9 ust. 3 RODO;

(4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że wspomniane prawo, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

(5) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, np. w ramach postępowania sądowego.

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

Mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:  

(1) jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących własnych danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

(2) jeżeli przetwarzanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

(3) jeżeli nie potrzebujemy już danych osobowych w celu ich przetwarzania, jednak Państwo potrzebują ich w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

(4) jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które zgromadziliśmy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. w ramach korzystania z Google Analytics) – do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Państwa podstaw sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone zgodnie z powyżej wymienionymi warunkami, wówczas dane te – z pominięciem ich zapisu – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej bądź prawnej (GmbH, AG itd.) lub z powodów związanych z ważnym interesem publicznym Unii lub państwa członkowskiego.

(5) Jeżeli nastąpiło powyżej określone ograniczenie przetwarzania, przed uchyleniem ograniczenia przekażemy Państwu stosowną informację.

e. Obowiązek powiadomienia

Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych wobec nas, wówczas jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców, którym zostały ujawnione dotyczące Państwa dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub jest związane z niewspółmiernie dużym wysiłkiem. Przysługuje Państwu wobec nas prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

f. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania własnych udostępnionych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Oprócz tego mają Państwo prawo do przekazania tych danych bez przeszkód z naszej strony innemu przedsiębiorstwu, jeżeli

(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz

(2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując to prawo, mają Państwo prawo zażądać, aby Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu przedsiębiorstwu, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

g. Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie do celów wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, np. w ramach sprzedaży online; dotyczy to także profilowania wynikającego ze wspomnianych przepisów. W takim przypadku zaprzestajemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeżeli dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane w celu realizacji reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach reklamy bezpośredniej, wówczas dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach. Mają Państwo możliwość, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE – do wykonania swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h. Prawo do wycofania wyrażonej zgody w zakresie ochrony danych

Mają Państwo prawo do wycofania w dowolnym momencie wyrażonej przez siebie zgody w zakresie ochrony danych. Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych, które nastąpiło do momentu odwołania.

i. Osoba kontaktowa w sprawie praw osób, których dane dotyczą

Jeżeli nie umożliwimy Państwu skorzystania z przysługujących praw bezpośrednio w ramach przetwarzania, istnieje możliwość kontaktu z nami drogą e-mailową (vertrieb@kiesow.org) lub drogą pocztową (adres w stopce).

Uwaga dodatkowa

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.

Status tej deklaracji ochrony danych z dnia: 12.04.2019