Nasza firma

Jesteśmy specjalistami w zakresie obróbki i wykańczania powierzchni metalowych i plastikowych.

My o nas

Towary dostarczane są nie tylko naszym krajowym klientom, ale również klientom z Europy Wschodniej i Południowej. Dobrze rozwinięty koncept logistyczny, a także gęsta sieć magazynów zewnętrznych gwarantują pewne zaopatrzenie rynków Europy Wschodniej i Południowej. Dla kompleksowej obsługi klienta są do dyspozycji biura i technicy.

Od czasu założenia naszej firmy przed więcej niż 40-laty dostosowaliśmy nasz program do życzeń i potrzeb naszych klientów i dzięki temu wypracowaliśmy sobie w naszej branży niezależną reputacje.

Jako przedsiębiorstwo średniej wielkości chcielibyśmy utrzymać pozycję jednego z wiodących, niezależnych dostawców systemów do mechanicznej i chemicznej obróbki powierzchni. W myśl naszego motta: "Wszystko dla technologii powierzchniowych", uzupełniamy nasz asortyment o produkty, które idą w parze z naszą filozofią. Oferujemy naszym odbiorcą także niestandardowe metody opłacalnej produkcji. Jakość jest dla nasz ważniejsza, niż pozornie niskie ceny.

Nasz zróżnicowany asortyment obejmuje:

  • odtłuszczania
  • fosforanowania i dodatki do procesów galwanicznych
  • chemię podstawową i anody
  • środki do polerowania metali jak również tworzyw sztucznych
  • a także produkty specjalne służące do obróbki ścieków

 

Serwis i wsparcie rozumiane jest, jako usługa dla naszych klientów w celu utrzymania długoterminowej, partnerskiej współpracy.

Wysokiej jakości produkty są istotnymi warunkami dla bezpieczeństwa produkcji i sukcesu naszych odbiorców. Dlatego też kluczową rolę w naszej firmie odgrywają przedstawiciele, którzy w każdej chwili służą radą i pomocą. Ponadto przedstawicielstwo jest ważnym źródłem informacji dla rozwoju naszych produktów z punktu widzenia ochrony środowiska.

Prace nastawione na zysk, a także oszczędne i zrównoważone działania są niezbędne dla wzrostu inwestycji, służą zabezpieczeniu i tworzeniu miejsc pracy. Nasi pracownicy są integrowani z procesami decyzyjnymi firmy i uświadamiani odnośnie zasad korporacyjnych.

Wspólnie poprawiamy w zgodzie z naszymi partnerami biznesowymi procesy wewnętrzne. Przy tym szczególne znaczenie ma bezpieczeństwo dla naszych systemów i narzędzi.

Ochrona środowiska, działania dotyczące bezpieczeństwa a także przestrzeganie prawa to dla nas ważne zobowiązania. W trakcie produkcji troszczymy się o minimalizacje emisji, a także oszczędne wykorzystywanie zasobów, podczas rozwoju zapewniamy, że jeśli to możliwe, wykorzystywane są przyjazne dla środowiska surowce. W regularnych odstępach czasu oceniamy nasze działania na środowisko, stan zabezpieczeń, a także wprowadzamy środki poprawy tych zabezpieczeń. Wszystkie produkty są przez nas, z ekologicznego punktu widzenia, oceniane i klasyfikowane.

Prowadzimy otwarty dialog z zainteresowanymi instytucjami publicznymi, a także instytucjami zatwierdzającymi. Wspólnie z władzami określamy procedury i środki by w razie wypadku lub awarii, jeśli to możliwe, zminimalizować wpływ na środowisko.

W ramach naszych działań rozwojowych, względy bezpieczeństwa dotyczące wszystkich nowych działań, produktów i procesów są oceniane w pierwszej kolejności.

Szczególną uwagę przywiązujemy do najlepszych dostępnych technik oraz bezpiecznego projektowania naszych obiektów produkcyjnych i magazynowych. Poprzez ciągły monitoring, serwis i konserwacje urządzeń minimalizuje się i zapobiega się potencjalnym wypadkom i incydentom. Z naszymi dostawcami dążymy do partnerskiej współpracy. Wspólnie pracujemy nad optymalizacją i modyfikacją dostaw naszych produktów w celu zmniejszenia wpływu na środowisko.

Historia

Firma KIESOW Austria GmbH została założona w 1968 roku w Aurolzmünster bei Ried im Innkreis i jest siostrzana spółką międzynarodowego koncernu KIESOW w Detmold/ Westfalia, wiodącego producenta materiałów w dziedzinie chemicznej obróbki powierzchni wszelkiego typu metali i tworzyw sztucznych.