// Prezentacja produktu

SURFACLEAN 995 - Produkty czyszczące nie zawierające boranu

Środki czyszczące zawierające borany są często używane do odtłuszczania aluminium lub innych metali alkalicznych. Ze względu na efekt buforu borany stabilizują pH roztworu odtłuszczającego, przy czym agresywny wpływ na materiały takie jak mosiądz lub odlewy z cynku jest uniemożliwiony.

Nowe badania pokazały, że borany są toksyczne dla procesu rozmnażania, dlatego wszystkie preparaty, które zawierają stężenie boranów powyżej 8,5% od 01.12.2010 muszą być oznakowane symbolem GHS 08. Ponadto, tetraboran sodu i kwas borowy zostały dodane przez Europejską Agencję Chemikaliów do listy SVHC. Nasz program dotyczący odtłuszczań EKASIT i SURFACLEAN oferuje wiele alternatyw wolnych od boranów, które nie są objęte tym znakiem.

SURFACLEAN 995 nadaje zatem do czyszczenia zanurzeniowego do usuwania uporczywych zabrudzeń takich jak np. po polerowaniu pastami lub obróbce olejowej. Polerowane powierzchnie wykonane z aluminium i metali nieżelaznych nie są trawione. SURFACLEAN 995 pozostawia film hydrofobowy, który jest usuwana w dalszym etapie łagodnym środkiem alkalicznym w klasycznej obróbce wstępnej, po której następuje proces galwanizacji.

SURFACLEAN 995 może być również usuwany do pośredniego oczyszczania przed kolejnymi mechanicznymi etapami obróbki. Ponieważ ten produkt ten nie zawiera soli, nie pozostawia pozostałości soli na powierzchni. Film hydrofobowy ułatwia również proces suszenia i zabezpiecza części przed korozją podczas składowania.

Środki powierzchniowo czynne stosowane w SURFACLEAN 995 są zgodnie z przepisami biodegradowalnymi.