// Prezentacja

SURFACLEAN 688 – pH-neutralny odrdzewiacz

Nasz ciekły produkt usuwa naloty tlenków i zgorzelin z powierzchni żelaza i stali przy wartościach pH pomiędzy 6,0 a 7,0.

W połączeniu ze wzmacniaczami odtłuszczania z naszego programu SURFACLEAN może być również stosowane jako odtłuszczanie przy niewielkich zanieczyszczeniach, głównie tłuszezów, w procesie natryskowym lub zanurzeniowym. W procesie obróbki wstępnej, jak np. przed malowaniem proszkowym, można zaoszczędzić na procesie trawienia i ilości płukań co znacznie skraca czas pracy. W ten sposób można uniknąć również stosowania żrących cieczy (kwasów).

Zardzewiały przedmiot (patrz rysunek) został oczyszczony z rdzy i odtłuszczony w SURFACLEAN 688 w połączeniu z SURFACLEAN N-1100,a następnie pofosforanowany cynkowo w naszym SURFACOTE 333/334, i pomalowany proszkowo.

Rysunek przedstawia poszczególne etapy.