// Prezentacja

PROQUEL OF by osiągnąć sukces

Nasz produkt zawiera polifluorowane związki powierzchniowo czynne. Substancje te są stosowane w dużych ilościach na całym świecie jako kontynuacja produktów dla PFOA względnie PFOS, który w dalszym ciągu jest stosowany.

Surowiec dla PROQUEL OF pozyskujemy od renomowanego producenta z wieloletnim doświadczeniem w produkcji substancji polifluorowanych. Gwarantuje on, że jego surowiec a tym samym nasze produkty wolne są od PFOA i PFOS. Dla wytworzenia PFOS są niezbędne odpowiednie warunki i potrzebny jest fluor atomowy. Według naszej wiedzy, jest to mało prawdopodobne, że taka reakcja może zajść w kąpieli chromowej.Renomowani producenci korzystają z Proquel OF i tym samym unikają problemów związanych z używaniem PFOS.

Cechy:

  1. Chemicznie i termicznie stabilny w 6-wartościowych roztworach związków chromu.
  2. Zawartość CrO3 w powietrzu wylotowym jest obniżone poniżej wartości TLV, gdy jest obniżone napięcie powierzchniowe w elektrolicie do <30 mN / m
  3. Produkt nie zawiera PFOS lub PFOA.
  4. Może być również wykorzystane w trawieniu ABS.