// Pasywacja

Pasywacja perspektywiczna

PROSEAL NP-300 to nowa pasywacja, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniach Uni Europejskiej w sprawie złomowania samochodów i RoHS  odnośnie zawartości  chromu. Proseal NP-300 dodatkowo spełnia bardzo wysokie wymagania ochrony przed korozją.

Zdjęcie nr 1. pokazuje nakrętki po teście 240 godzinnym w komorze solnej według DIN 50021 SS,który była pokrywana w cynku alkalicznym TOPAS 3100 i pasywowana w  Proseal NP-300.Towarzyszący wykres pokazuje wysoką odporność na białą rdzę tego rozwiązania.
Na powłokach cynkowych z  kwaśnych elektrolitów, została znacznie poprawiona ochrona przeciwkorozyjna.
Zdjęcie nr 2. pokazuje części po 240 godzinach natrysku soli. Wykres 2 pokazuje przebieg testu.
Dalszy wzrost odporności korozyjnej jest możliwy po zastosowaniu uszczelnienia SURFASEAL WL 150. Tutaj zostały osiągnięte wartości ochrony korozyjnej, które wcześniej były możliwe do osiągnięcia tylko z powłok stopowych cynku.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z nami lub naszymi przedstawicielami.