// Galwanizacja

Nowe procesy cynkowania-niklowania alkalicznego

Produkty do aplikacji bębnowych i zawieszkowych

Z uwagi na szczególne właściwości produktu OPAL 5000 nadaje się on szczególnie do aplikacji bębnowych. W pierwszej kolejności należy tutaj wskazać na wspaniałą zdolność rozpraszania w powiązaniu z bardo dobrym rozkładem warstw. Dochodzą do tego zarówno nadzwyczaj homogeniczny rozdział stopni inkorporacji niklu w całym obszarze gęstości prądu, jak też występująca odkształcalność zaapplikowanych powłok cynku-niklu. Korzystny jest także atrakcyjny stosunek stężeń cynku do niklu w elektrolicie, zapewniający osiąganie wymaganych stopni inkorporacji niklu na produkcie w zakresie 12 – 15 %.

Dla celów procesu technologicznego opracowano ponadto własny dodatek wybłyszczający, przejawiający swoje działanie szczególnie w niskich obszarach gęstości prądu. Dzięki temu osad wykazuje wspaniałą zdolność rozpraszania połysku. Ma to bardzo pozytywne oddziaływanie w zakresie powierzchni wewnętrznych elementów drążonych lub też w zakresie gwintów wkrętów i śrub, gdzie dochodzi zazwyczaj do powstawania szaromatowych osadów cynku-niklu.

[...]