Galvanotechnik

Obróbka wstępna

Od lat sprzedajemy EKASIT®- i SURFACLEAN®-odtłuszczania i produkty do usuwania zgorzeliny, które spełniają wszystkie wymagania bez użycia rozpuszczalników organicznych.

Nasza paleta produktów obejmuje płynne i w postaci stałej odtłuszczania dla różnorodnych zastosowań: zanurzanie, natrysk, elektrolitycznie lub w połączeniu z ultradźwiękami. Wszystkie przetworzone środki zwilżające i emulgatory są biodegradowalne i nie zawierają metali ciężkich, które tworzą związki złożone.

Nasza oferta jest bardzo elastyczna. Jeśli standardowy produkt w naszej ofercie nie może rozwiązać problemu z przygotowaniem powierzchni, ze względu na niekorzystne warunki panujące na linii, projektujemy dla Państwa dostosowany proces odtłuszczania EKASIT® albo SURFACLEAN®.

Odtłuszczania zanurzeniowe / odtłuszczania wysokotemperaturowe

Produkt  Właściwości Forma Zawiera środki powierzchniowo czynne Podłoże
stała płynna stal/żelazo cynk alu-minium metale kolorowe
SURFACLEAN 900

Silny alkaiczny środek odtłuszczający do stali, o dużej sile czyszczenia i wyjątkowej zdolności emulgowania. Nadaje się do systemów zawieszkowych i bębnowych. Nie zawiera krzemianów.

x   x x      
SURFACLEAN 936

Bezsolny, lekko alkaliczny uniwersalny środek odtłuszczający (zanurzeniowy i natryskowy) do stali i metali kolorowych z dodatkiem, który krótkotrwale (czasowe magazynowanie) zabezpiecza czyszczone elementy przed korozją. Nie zawiera krzemianów.

  x x x x x x
SURFACLEAN 980

Lekko alkaliczny środek odtłuszczający zanurzeniowo i ultradźwiękowo do metali kolorowych i aluminium. Nie niszczy polerowanych powierzchni z aluminium i powierzchni odlewanych ciśnieniowo. Tworzy tymczasową ochronę antykorozyjną na aluminium i metalach kolorowych. Nie zawiera krzemianów.

  x x   x x x
SURFACLEAN 995

Specjalny środek odtłuszczający do aluminium i metali kolorowych. Nie uszkadza polerowanych  powierzchni odlewanych ciśnieniowo z aluminium i cynku. Usuwa oleje i pasty za pomocą ultradźwięków. Tworzy hydrofobową powłokę, którą można usunąć za pomocą alkalicznych środków czyszczących. Nie zawiera krzemianów.

  x x   x x x
SURFACLEAN V-149

Niezawierający fosforanów, silnie alkaliczny środek odtłuszczający bez środków powierzchniowo czynnych. Do stosowania w połączeniu z innymi naszymi produktami powierzchniowo czynnymi jako środek odtłuszczający w systemie zanurzeniowym i natryskowym. Nadaje się również do elektrolitycznego odtłuszczania i fosforanowania. Nie zawiera krzemianów.

  x   x      
SURFACLEAN V-160

Niezawierający fosforanów, silnie alkaliczny środek odtłuszczający bez środków powierzchniowo czynnych. Do stosowania w połączeniu z innymi naszymi produktami powierzchniowo czynnymi jako środek odtłuszczający w systemie zanurzeniowym i natryskowym. Nadaje się również do elektrolitycznego odtłuszczania i fosforanowania. Nie zawiera krzemianów.

  x   x      
EKASIT BTU 10

Niskotemperaturowy środek odtłuszczający do stali i metali kolorowych, silnie alkaliczny. Działa już w temperaturach od 30 °C, o wysokiej zdolności absorpcji oleju.

x   x x     x
EKASIT BTU 20

Niskotemperaturowy środek odtłuszczający do stali, metali kolorowych i aluminium, lekko alkaliczny. Usuwa zaolejenia w temperaturze 25 - 45 °C, a pasty polerskie w temperaturze 60 - 70 °C. Nie zawiera krzemianów.

x   x x x x x
EKASIT BTU 40

Odtłuszczanie alkaliczne w systemie zanurzeniowym i ultradźwiękowym do stali, aluminium i metali kolorowych. Oleje tworzą warstwę, którą łatwo oddziela się od powierzchni kąpieli.

x   x x x x x
EKASIT V 102

Środek do odtłuszczania wysokotemperaturowego - również do stosowania metodą elektrolityczną - do stali; o właściwościach odkamieniających. EKASIT V 102 jest sypkim, silnie alkalicznym produktem, który usuwa smary, oleje i rdzę nalotową.

x     x      
EKASIT CD

Silnie alkaliczny środek odtłuszczający do stali i metali kolorowych o bardzo dobrych właściwościach emulgujących. Nadaje się do systemów zawieszkowych i bębnowych.

x   x x     x
EKASIT 028

Silnie alkaliczny środek odtłuszczający do stali i metali kolorowych o bardzo dobrych właściwościach emulgujących. Nadaje się do systemów zawieszkowych i bębnowych.

x   x x     x
EKASIT 2028

Silnie alkaliczny, niezawierający fosforanów środek odtłuszczający do stali i metali kolorowych. Zawarte w nim składniki zwilżające powodują szybkie tworzenie się warstwy z zawartych w nim olejów.

x   x x     x
EKASIT BF

Specjalistyczny środek do odtłuszczania zanurzeniowego do odlewów cynkowych, nie narusza warstwy cynku, słabo alkaliczny. Służy do usuwania past i emulsji polerskich.  Bardzo dobry efekt czyszczenia w połączeniu z płynnym środkiem wspomagającym czyszczenie EKASIT TM BF. Powstały film hydrofobowy może być usunięty przez kolejne zanurzenie w produkcie EKASIT X 565. Nie zawiera krzemianów.

x     x x x x
EKASIT F 20

Alkaliczny środek odtłuszczający, niezawierający substancji powierzchniowo czynnych. W połączeniu z innymi naszymi produktami powierzchniowo czynnymi jako środek do odtłuszczania metodą natryskową i zanurzeniową. Nie zawiera krzemianów.

  x   x     x
EKASIT 613 F, Preparat 1

Do odtłuszczania metodą ultradźwiękową i zanurzeniową, zwłaszcza do metali kolorowych, ale również do aluminium i stali. Polecany do usuwania pozostałości po polerowaniu. EKASIT 613/F, Preparat 1 jest składnikiem wypełniającym, EKASIT 613/F, Preparat 2 zawiera wymagane środki zwilżające i emulgatory. Może być również łączony z innymi środkami zwilżającymi. Nie zawiera krzemianów.

  x   x   x x
EKASIT KA 800

Odtłuszczanie specjalistyczne metodą zanurzeniową i ultradźwiękową do metali kolorowych, stali i aluminium. Przeznaczone przede wszystkim do usuwania pozostałości past polerskich, smarów i olejów używanych przy produkcji. Powstały film hydrofobowy może zostać łatwo usunięty za pomocą produktu EKASIT X 565. Bardzo dobra zdolność do emulgowania, pienienia. Nie zawiera krzemianów.

x   x x x x x
EKASIT KA 800 G

Odtłuszczanie specjalistyczne metodą zanurzeniową i ultradźwiękową do metali kolorowych, stali i aluminium. EKASIT KA 800/G jest produktem dwukomponentowym (emulgator G dozowany jest oddzielnie) do usuwania pozostałości past polerskich, smarów i lejów używanych przy produkcji. Powstałą powłokę można łatwo usunąć za pomocą produktu EKASIT X 565. Bardzo dobra zdolność do emulgowania i pienienia. Nie zawiera krzemianów.

x   x x x x x
EKASIT UN 2000

Uniwersalny środek do odtłuszczania zanurzeniowego stali i metali kolorowych. EKASIT UN 2000 jest sypką, silnie alkaliczną mieszanką soli do usuwania smarów i olejów. Środki zwilżające powodują szybkie tworzenie się warstwy olejowej.  Nie zawiera krzemianów.

x   x x     x

Odtłuszczania natryskowe

Produkt Merkmale Zustand Tensid-haltig Geeignete Substrate
Salz­förmig Flüssig Stahl/ Eisen Zink Alu-minium Bunt-metalle
EKASIT Spray 1030 Spritzentfettung für Stahl und Buntmetalle. Schwach schäumend, selbst bei niedrigen Temperaturen. Die eingesetzten Netzmittel bewirken ein schnelles Aufrahmen der eingetragenen Öle.  x   x x x   x
EKASIT Spray 1420/F Spritzentfettung für alle Metalle, Kunststoffe und Glas. Schwach schäumend, selbst bei niedrigen Temperaturen und hohem Spritzdruck. Bildet auf Stahl temporären Korrosionsschutz. Silikatfrei.   x x x x x x
EKASIT Spray 1440/F Spritzentfettung für alle Metalle, Kunststoffe und Glas. Schwach schäumend, selbst bei niedrigen Temperaturen und hohem Spritzdruck. Bildet auf Stahl temporären Korrosionsschutz. Silikatfrei.   x x x x x x
EKASIT Spray 1780 Spritzentfettung für Stahl. Entfernt selbst starke Befettungen. Silikatfrei. x   x x      
EKASIT AL 45 F Spritzentfettung für alle Metalle. Ätzt die Oberfläche von Aluminium nicht an. Schwach schäumend. Silikatfrei.
  x x x x x x
EKASIT AL 41/2 Spritz- und Tauchentfettung für Aluminium und dessen Legierungen zur Entfernung von Ölen und Polierpasten.
Kein Angriff auf polierte Aluminiumoberflächen. Schwach schäumend und silikatfrei.
x   x x x x x
EKASIT BTU AL Spray Spritzentfettung für alle Metalle, besonders geeignet für Aluminium. Arbeitet bereits bei niedriger Temperatur. Silikatfrei. x   x        
EKASIT V 129 Spritz- und Tauchentfettung für Stahl. Entfernt selbst starke Befettungen. Eingetragene Öle rahmen sehr gut auf.
Silikatfrei.
x   x x      
EKASIT F 15 Flüssige Builderkomponente. In Kombination mit
verschiedenen Tensidgemischen als Spritz-, elektrolytische
und Tauchentfettung einzusetzen. Keine Anätzung von Buntmetallen und Aluminium. 
  x   x x x x
EKASIT F 20 Flüssige Builderkomponente. In Kombination mit
verschiedenen Tensidgemischen als Spritz-, elektrolytische
und Tauchentfettung einzusetzen. Leichte Anätzung auf Buntmetallen und Aluminium. Silikatfrei.
  x   x   x x
SURFACLEAN 637 Schwach alkalische Spritzentfettung mit gleichzeitiger
Aktivierung der Oberfläche vor der Zinkphosphatierung.
Silikatfrei.
x   x x x    
SURFACLEAN 936 Salzfreie, schwach alkalische Universalentfettung (spritzen und tauchen) für Stahl und Buntmetalle mit einem Zusatz, der die gereinigten Teile vorübergehend (Zwischenlagerung) gegen Korrosion schützt. Silikatfrei.   x x x x x x
SURFACLEAN 947 Salzfreie, schwach alkalische Spritzentfettung für Stahl und
Buntmetalle. SURFACLEAN 947 bewirkt ein Aufrahmen von eingetragenen Ölen und sollte daher nur in Kombination mit Separatoren, Ölskimmern etc. betrieben werden.
Silikatfrei.
  x x x x   x
SURFACLEAN V 149 Stark alkalische Flüssigentfettung für Stahl. In Kombination mit verschiedenen Tensidgemischen als Spritz- und
Tauchentfettung einsetzbar. Geeignet zum Entphosphatieren. Silikatfrei.
  x   x      
SURFACLEAN V 160 Stark alkalische Flüssigentfettung für Stahl. In Kombination mit verschiedenen Tensidgemischen als Spritz- und Tauch-entfettung einsetzbar. Geeignet zum Entphosphatieren.
Silikatfrei.
  x   x      
SURFACLEAN HE Mild alkalischer Entfettungsbuilder, besonders geeignet wenn Zink und Aluminium in Kombination gereinigt wird (verhindert das Abscheiden/Zementieren von gelöstem Zink auf Aluminium). In Kombination mit verschiedenen Tensidgemischen als Spritz- und Tauchentfettung einsetzbar. Silikatfrei.   x          

Odtłuszczania elektrolityczne

Produkt Merkmale Zustand Tensid-haltig Geeignete Substrate
Salz­förmig Flüssig Stahl/ Eisen Zink Alu-minium Bunt-metalle
EKASIT 66 Entzundert und aktiviert Stahloberflächen stromlos oder elektrolytisch. Für Gestell- und Trommelanwendungen.
Silikatfrei.
x     x      
EKASIT 98 Entzundert und aktiviert Stahloberflächen elektrolytisch.
Für Gestell- und Trommelanwendungen.
Silikatfrei.
x     x      
EKASIT AK Kombinierte elektrolytische und Tauchentfettung für Stahl. EKASIT AK ist ein frei fließendes, stark alkalisches Salzgemisch zur Entfernung von Fetten, Bearbeitungsölen und Flugrost. Für Gestell- und Trommelanwendungen. Silikatfrei. x     x      
EKASIT V 102 Abkochentfettung - auch elektrolytisch einsetzbar - für Stahl mit entzunderndem Effekt. EKASIT V 102 ist ein frei fließendes, stark alkalisches Produkt, das Fett, Ziehöle und Flugrost entfernt. Silikatfrei. x   x x      
EKASIT 2002 Anodisch arbeitende elektrolytische Entfettung für Stahl.
EKASIT 2002 ist ein stark alkalisches Salzgemisch, das auch zur Entfernung von Bearbeitungsölen und Bürstpasten-rückständen verwendet werden kann.
Für Gestell- und Trommelanwendungen. Silikatfrei.
x   x x      
EKASIT 2005 Kombinierte elektrolytische und Tauchentfettung für Stahl. EKASIT 2005 ist ein frei fließendes, stark alkalisches Salzgemisch zur Entfernung von Fetten und Ölen. EKASIT 2005 entwickelten wir für Band-, Draht- und Rohr-galvanisieranlagen. Für Gestell- und Trommelanwendungen.
Silikatfrei.
x   x x      
EKASIT FE Elektrolytische Entfettung für Stahl. EKASIT FE ist ein frei fließendes, stark alkalisches Salzgemisch zur Entfernung von Fetten und Ölen. Für Gestell- und Trommelanwendungen.  x   x x      
EKASIT LX Spezielle elektrolytische Entfettung für Zinkdruckguss und Buntmetalle. EKASIT LX ist ein frei fließendes, stark alkalisches Salzgemisch zur Entfernung von Fetten und Ölen.
x       x   x
EKASIT E 50 Elektrolytische Entfettung für Stahl, Buntmetalle und Zinkdruckguss. EKASIT E 50 ist ein frei fließendes,
stark alkalisches Salzgemisch.
In EKASIT E 50 kann Gestell- und Trommelware anodisch oder kathodisch behandelt werden.
x     x x   x
EKASIT E 53 Elektrolytische Entfettung für Stahl und Buntmetalle, kathodisch oder anodisch anwendbar. Gute Aktivierung für Buntmetalle. Für Gestell- und Trommelanwendungen. Silikatfrei.  x     x     x

Odtłuszczania ultradźwiękowe

Produkt Merkmale Zustand Tensidhaltig Geeignete Substrate
Salz­förmig Flüssig Stahl / Eisen Zink Aluminium Buntmetalle
EKASIT KA 800 Spezielle Tauch- und Ultraschallentfettung für Buntmetalle,
Stahl und Aluminium. Besonders geeignet zur Beseitigung von
Polierpastenrückständen, Fetten und Bearbeitungsölen. Der entstehende hydrophobe Film kann in EKASIT X 565 leicht entfernt werden. Exzellente Emulgierfähigkeit, schäumend.
Silikatfrei.
x   x x x x x
EKASIT KA 800 G Spezielle Tauch- und Ultraschallentfettung für Buntmetalle,
Stahl und Aluminium. EKASIT KA 800/G ist ein Zwei-Komponentenprodukt (Emulgator G wird seperat dosiert) zur Beseitigung von Polierpastenrückständen, Fetten und Bearbeitungsölen. Der entstehende Film kann in EKASIT X 565 leicht entfernt werden. Exzellente Emulgierfähigkeit, schäumend. Silikatfrei.
x   x x x x x
EKASIT US 6 Konzentrat Ultraschallreiniger (pH-neutral) für alle Metalle.
EKASIT US 6 Konzentrat löst auch verhärtete Polierpastenreste, ohne das Grundmaterial anzugreifen. Der entstehende hydrophobe Film kann in EKASIT X 565 leicht entfernt werden.
Silikatfrei.
  x x x x x x
EKASIT US 90 Tauch- und Ultraschall-Entfettung für Stahl, Buntmetalle und
Aluminium zur Entfernung von Polierpasten und Polier-emulsionen sowie von Fetten und Ölen. Silikatfrei.
x   x x x x x
SURFACLEAN 980 Schwach alkalische Tauch- und Ultraschall-Entfettung für
Buntmetalle und Aluminium. Greift polierte Aluminium- und Zinkdruckgussoberflächen nicht an. Bildet einen temporären Korrosionsschutz auf Aluminium und Buntmetallen.
Silikatfrei.
  x x   x x x
SURFACLEAN 990 Schwach alkalische Tauch- und Ultraschall-Entfettung für
Buntmetalle und Aluminium. Greift polierte Aluminium- und Zinkdruckgussoberflächen nicht an. Bildet einen hydrophoben Film, der mit alkalischen Reinigern entfernt werden kann. Silikatfrei.
  x x   x x x
SURFACLEAN 995 Schwach alkalische Tauch- und Ultraschall-Entfettung für
Buntmetalle und Aluminium. Greift polierte Aluminium- und
Zinkdruckgussoberflächen nicht an. Bildet einen hydrophoben
Film, der mit alkalischen Reinigern entfernt werden kann. Silikatfrei.
  x x   x x x

Środki zwilżające

Produkt Merkmale Zustand Tensid-haltig Geeignete Substrate
Salz­förmig Flüssig Stahl/ Eisen Zink Alu-minium Bunt-metalle
Emulgator G Entfettungsverstärker für EKASIT KA 800/G und andere Tauchentfettungen zur Entfernung von Polierpasten. Sehr gute Emulgierfähigkeit. Emulgator G hinterlässt einen Film auf der Oberfläche. Der entstehende Film kann anschließend in EKASIT X 565 leicht entfernt werden.
Enthält nichtionische und anionische Tenside.
  x x x   x x
Netzmittel V 149 Tensidgemisch für alkalische Spritzentfettungen mit entschäumender Wirkung. Enthält nichtionogene und kationische Tenside. Lässt Öle und Fette leicht aufrahmen. Verlängert die Standzeit.
Enthält kationische und nichtionische Tenside.
  x x x x x x
Netzmittel 229 Tensidgemisch für alkalische und saure Spritzentfettungen mit entschäumender Wirkung. Enthält nichtionogene und kationische Tenside. Lässt Öle und Fette leicht aufrahmen. Verlängert die Standzeit. Enthält kationische und nichtionische Tenside.   x x x x x x
Netzmittel 956 Tensidgemisch für alkalische und saure Tauchentfettungen. Besonders geeignet zur Entfernung von pigmenthaltigen Verschmutzungen. Wird als Reinigungsverstärker zu tensidfreien Entfettungslösungen gegeben (darf nicht mit anderen tensidhaltigen Entfettungslösungen gemischt werden, da es sonst zu Ausfällungen kommen kann).
Enthält kationische und nichtionische Tenside.
  x x x x x x
SURFACLEAN N 950 Tensidgemisch für alkalische und neutrale Tauch-
entfettungen. Wirkt stark emulgierend und verlängert die Standzeit von Abkochentfettungen aller Art. Enthält nichtionische und anionische Tenside.
  x x x x x x
SURFACLEAN N 958 Tensidgemisch für alkalische und neutrale Tauch-
entfettungen. Wirkt stark emulgierend und verlängert die Standzeit von Abkochentfettungen aller Art. SURFACLEAN N 958 ist schaumarm und kann daher mit Luftbewegung betrieben werden.  Enthält nichtionische und anionische Tenside.
  x x x x x x
SURFACLEAN N 970 Entfettungsverstärker für Eisenphosphatierungen und
alkalische/saure Spritzentfettungen. Steigert die reinigende Wirkung und verlängert die Standzeit.
Enthält nichtionische Tenside.
  x x x x x x
SURFACLEAN N 971 Entfettungsverstärker für Eisenphosphatierungen und
alkalische/saure Spritzentfettungen. Steigert die reinigende Wirkung und verlängert die Standzeit.
Enthält nichtionische und anionische Tenside.
  x x x x x x
SURFACLEAN N 975 Tensidgemisch für alkalische Spritzentfettungen mit
entschäumender Wirkung. Verlängert die Standzeit und lässt eingetragende Öle sehr gut aufrahmen. 
Enthält nichtionische und anionische Tenside.
  x x x x x x
SURFACLEAN 977 Entfettungsverstärker für saure und alkalische Tauch-
entfettungen. Dient zur Entfernung von Fetten und Pigment-
verschmutzungen mit starker dispergierender Wirkung.  Enthält nichtionische und anionische Tenside.
  x x x x x x
SURFACLEAN 979 Entfettungsverstärker für alkalische/saure Spritz-entfettungen. Steigert die reinigende Wirkung und verlängert die Standzeit.
Enthält nichtionische und anionische Tenside.
  x x x x x x
SURFACLEAN N 1000 Entfettungsverstärker für Eisenphosphatierungen und alkalische Reiniger in Spritz- und Tauchanlagen. Entfernt stärkste Befettungen, auch verharzte Öle und Fette.
Enthält nichtionische und anionische Tenside.
  x x x x x x
SURFACLEAN N 1100 Entfettungsverstärker für alkalische Reiniger in Spritz- und Tauchanlagen. Entfernt stärkste Befettungen, auch verharzte Öle und Fette sowie Pigmentverschmutzungen.  Enthält nichtionische und kationische Tenside.   x x x x x x

Dodatki

Produkt Merkmale Zustand Tensid-haltig Geeignete Substrate
Salz­förmig Flüssig Stahl/ Eisen Zink Alu-minium Bunt-metalle
EKASIT CA Flüssigprodukt zu Komplexieren von Calciumionen.
Ausfällungen von Tensiden oder Seifen in Entfettungen
werden hierdurch vermieden. Verträglich mit allen Entfettungsbadtypen.
  x   x x x x
EKASIT Additiv WE Flüssigprodukt zu Komplexieren von Calciumionen.
Ausfällungen von Tensiden oder Seifen in Entfettungen
werden hierdurch vermieden. Verträglich mit allen Entfettungsbadtypen. Enthält weder EDTA noch NTA.
  x   x x x x
EKASIT 196 Reinigungsverstärker für alkalische und saure Reiniger. Sehr guter Lösevermittler für Öle, Fette und Versiegelungen.
Eignet sich zur Entfernung von Polierpasten und Top Coats. Verlängert die Standzeit von Entfettungen.
  x   x x x x
EKASIT Additiv PL Reinigungsverstärker für alkalische und saure Reiniger.
Guter Lösevermittler für Öle, Fette und Versiegelungen,
eignet sich zur Entfernung von Polierpasten. Geruchsneutral.
  x   x x x x
EKASIT TM BF Reinigungsverstärker für alkalische oder neutrale Tauch- und Ultraschallreiniger. Speziell zum Entfernen von Polier-rückständen auf Zinkdruckguss (optimal in Kombination mit EKASIT BF). Kein Angriff auf Zinkoberflächen.    x x x x x x
EKASIT Zusatz B 221 EKASIT Zusatz B 221 spaltet Ölemulsionen in Abwässern und
alkalischen und sauren Entfettungslösungen. Lässt emulgierte Öle leicht aufrahmen.
  x x x x x x
EKASIT Zusatz B 222 EKASIT Zusatz B 222 spaltet Ölemulsionen in Abwässern und
alkalischen und sauren Entfettungslösungen. Lässt emulgierte Öle leicht aufrahmen. Chloridfrei. Daher wird keine Korrosion verursacht.
  x x x x x x
EKASIT Zusatz B 223 EKASIT Zusatz B 223 spaltet Ölemulsionen in Abwässern und
alkalischen und sauren Entfettungslösungen. Lässt emulgierte Öle leicht aufrahmen. Nur geringe Einsatz-mengen erforderlich.
  x x x x x x
EKASIT Zusatz 2002 EKASIT Zusatz 2002 dient zur Komplexierung in Entfettungs-
bädern. Enthält keine harten Komplexbildner wie EDTA oder NTA. Verträglich mit allen Entfettungsbadtypen. Durch synergistischen Effekt mit den Netzmitteln der Bäder kann die Entfettungswirkung noch gesteigert werden .Bei stark alkalischen Entfettungsmitteln verstärkt EKASIT Zusatz 2002 die desoxidierende Wirkung.
x     x x x x