Galvanotechnik

Obróbka wstępna

Od lat sprzedajemy EKASIT®- i SURFACLEAN®-odtłuszczania i produkty do usuwania zgorzeliny, które spełniają wszystkie wymagania bez użycia rozpuszczalników organicznych.

Nasza paleta produktów obejmuje płynne i w postaci stałej odtłuszczania dla różnorodnych zastosowań: zanurzanie, natrysk, elektrolitycznie lub w połączeniu z ultradźwiękami. Wszystkie przetworzone środki zwilżające i emulgatory są biodegradowalne i nie zawierają metali ciężkich, które tworzą związki złożone.

Nasza oferta jest bardzo elastyczna. Jeśli standardowy produkt w naszej ofercie nie może rozwiązać problemu z przygotowaniem powierzchni, ze względu na niekorzystne warunki panujące na linii, projektujemy dla Państwa dostosowany proces odtłuszczania EKASIT® albo SURFACLEAN®.

Preparaty do odtłuszczania zanurzeniowego / Preparaty do odtłuszczania przez wygotowanie

Produkt  Cechy Stan skupienia Zawiera substancje powierzchniowo czynne Odpowiednie substraty
stały ciekły Żelazo Cynk Aluminium Metale kolorowe
SURFACLEAN 900 Silnie alkaliczny preparat do odtłuszczania stali, o dużej mocy czyszczącej i doskonałych właściwościach emulgujących.
Do stosowania w instalacjach stelażowych i bębnowych
x   x x      
SURFACLEAN 936 Słabo alkaliczny, bezsolny, uniwersalny produkt do odtłuszczania (do zastosowań zanurzeniowych i natryskowych). Tymczasowo chroni oczyszczone części przed korozją. Szczególnie przydatny do czyszczenia pośredniego i przechowywania pośredniego    x x x x x x
SURFACLEAN 995 Specjalny preparat do odtłuszczania aluminium i metali nieżelaznych. Nie niszczy polerowanych powierzchni aluminium i ciśnieniowych odlewów cynkowych. Usuwa oleje i pasty z pomocą ultradźwięków. Tworzy warstwę hydrofobową, którą można usunąć za pomocą alkalicznych środków czyszczących. Nie zawiera fosforanów.   x x   x x x
SURFACLEAN V-149 Silnie alkaliczny środek odtłuszczający bez substancji powierzchniowo czynnych. Do stosowania w połączeniu z naszymi różnymi mieszankami substancji powierzchniowo czynnych w procesach odtłuszczania zanurzeniowego i natryskowego. Nadaje się do usuwania powłok fosforanowanych.   x   x      
SURFACLEAN V-160 Niezawierający fosforanów, silnie alkaliczny środek odtłuszczający bez substancji powierzchniowo czynnych. Do stosowania w połączeniu z naszymi różnymi mieszankami substancji powierzchniowo czynnych w procesach odtłuszczania zanurzeniowego i natryskowego. Nadaje się do usuwania powłok fosforanowanych.   x   x      
EKASIT 028 Silnie alkaliczny preparat do odtłuszczania stali i metali kolorowych o doskonałych właściwościach emulgujących. Do stosowania w instalacjach stelażowych i bębnowych x   x x     x
EKASIT 2028 Silnie alkaliczny, niezawierający fosforanów preparat do odtłuszczania stali i metali kolorowych. Środki zwilżające powodują szybkie emulgowanie wprowadzonych olejów. x   x x     x
EKASIT BF Specjalny, słabo alkaliczny preparat do odtłuszczania zanurzeniowego do ciśnieniowych odlewów cynkowych. Służy do usuwania past polerskich i emulsji. Nie zawiera krzemianów i fosforanów. Bardzo dobry efekt czyszczący w połączeniu z płynnym wzmacniaczem czyszczącym EKASIT TM BF. x     x x x x
EKASIT BTU 10 Silnie alkaliczny preparat do odtłuszczania w niskiej temperaturze do stali i metali nieżelaznych. Działa już w temperaturze powyżej 30 °C, wysoka absorpcja oleju. x   x x     x
EKASIT BTU 20 Słabo alkaliczny preparat do odtłuszczania w niskiej temperaturze do stali, metali kolorowych i aluminium. Usuwa oleje w temperaturze od 25 do 45 °C, a pasty polerskie w temperaturze od 60 do 70 °C. x   x x   x x
EKASIT F 20 Niezawierający substancji powierzchniowo czynnych alkaliczny środek odtłuszczający. Do stosowania w połączeniu z naszymi różnymi mieszankami substancji powierzchniowo czynnych w procesach odtłuszczania zanurzeniowego i natryskowego.   x   x     x